Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Privacy

Privacybeleid

VSA Belgium - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. VSA Belgium wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Voorop staat dat VSA Belgium zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecom­municatiewet en EU Reizigersverordening 1371/2007.

Privacy waarborg

Wijzigingen

VSA Belgium behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
VSA Belgium

Mei 2018

Download hier de privacy verklaring van VSA Belgium.
Download
Aan het laden
Aan het laden